Jesteś tutaj: Start Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji 2019/2020

Termin

Czynność

I sem.

II sem./ koniec roku

do 02.12.2019

do 15.05.2020

 • poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach ndst.
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie uczniów o nie klasyfikowaniu ich z danych zajęć edukacyjnych.

do 09.12.2019

do 22.05.2020

 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach ndst.
  ucznia  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie rodziców o nie klasyfikowaniu uczniów z danych zajęć edukacyjnych.

do 16.12.2019

do 27.05.2020

 • zwrot kopii zawiadomienia o ocenach ndst., przez wychowawców klasy do dyrektora szkoły

do
18.12.2019

do 03.06.2020

 • przekazanie do dyrektora szkoły podpisanych przez rodziców informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 18.12.2019

do 15.06.2020

 • sporządzenie przez wychowawców tabeli celem  zebrania opinii o zachowaniu uczniów

do 07.01.2020

do
13.06.2019

 • wpis ocen długopisem ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

do 09.01.2020

do 17.06.2020

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy

10.01.2020

20.06.2020

 • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  - godz. 1500

10.01.2020

26.06.2020

 • Koniec I semestru / Rozdanie świadectw.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2020

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.