Jesteś tutaj: Start Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji

Kalendarz klasyfikacji 2023/2024


Termin

Czynność

I sem.

II sem./ koniec roku

do 18.12.2023

do 19.05.2024

 • poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach ndst.
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie uczniów o nie klasyfikowaniu ich z danych zajęć edukacyjnych.

do 18.12.2023

do 22.05.2024

 • poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach ndst.
  ucznia  z poszczególnych zajęć edukacyjnych

 • powiadomienie rodziców o nie klasyfikowaniu uczniów z danych zajęć edukacyjnych.

do 10.01.2024

do 26.05.2024

 • zwrot kopii zawiadomienia o ocenach ndst., przez wychowawców klasy do dyrektora szkoły

do
12.01.2024

do 02.06.2024

 • przekazanie do dyrektora szkoły podpisanych przez rodziców informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych

do 15.01.2024

do 14.06.2024

 • sporządzenie przez wychowawców tabeli celem  zebrania opinii o zachowaniu uczniów

do 16.01.2024

do
17.06.2024

 • wpis ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

do 18.01.2024

do 17.06.2024

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny

 • podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy

19.01.2024

18.06.2024

 • Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej  - godz. 15:30

19.01.2024

21.06.2024

 • Koniec I semestru / Koniec II semestru

 • Rozdanie świadectw.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.