Jesteś tutaj: Start

Zapisy do Punktu Przedszkolnego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Orchówku

ogłasza nabór dzieci

do Punktu przedszkolnego

i

Oddziału przedszkolnego

(zamieszkałych w obwodzie szkoły)

na rok szkolny  2011/2012


Warunki przyjęcia dziecka:


-  wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do  PP od 1 kwietnia 2011 i złożenie jej do 30 kwietnia  2011 roku w sekretariacie szkoły

(kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. od 800 do 1400 lub na stronie www.szkolaorchowek.pl w zakładce "do pobrania" )

-  wiek dziecka - ukończone 3 lata (punkt przedszkolny).

-  wiek dziecka - ukończone 5 lat (oddział przedszkolny).

Karty zgłoszenia dziecka rozpatrywane będą przez dyrektora szkoły.

O  zakwalifikowaniu dziecka do PP,  rodzice powiadomieni zostaną w formie listy zamieszczonej w szkole od dnia 30 czerwca 2011 r.

( informację można będzie uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły pod  nr 82 5722068 lub 82 5726780)

 

JUŻ CZYTAM” – TO ZABAWOWA,

NATURALNA METODA NAUKI CZYTANIA

ZE ZROZUMIENIEM

 

„Już czytam”, to program własny opracowany przez mgr Celinę Byczik – wychowawczynię oddziału przedszkolnego. Jest oparty na naturalnej metodzie nauki czytania Ireny Majchrzak. Skierowany jest przede wszystkim do dzieci zdolnych,  ale mogą go z powodzeniem realizować wszyscy wychowankowie zainteresowani nauką czytania.

Od września 2011r. dzieci w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym będą mogły uczyć się trudnej sztuki czytania ze zrozumieniem w trakcie gier i zabaw.

Program „Już czytam” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Jest dopuszczony do użytku szkolnego od 01.09.2011r.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2019

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.