Jesteś tutaj: Start

Z Mikołajem zdowo i sportowo.

 

W piątkowe popołudnie  9 grudnia  2011 roku  w naszej szkole zorganizowana została  impreza pod hasłem
Z Mikołajem  zdrowo na  sportowo”. W imprezie wzięło udział ok. 75 uczniów z klas I-V
I  i 10 nauczycieli.

Celem imprezy  było ukazanie  zdrowego stylu życia, promowanie postaw prozdrowotnych bez komputera i nałogów oraz ukazanie pozytywnego wzorca,
jakim jest Święty Mikołaj.

Rywalizacja  na polu intelektualno – sportowym odbywała się pomiędzy sześcioma drużynami  składającymi się z ok. 13 uczniów z każdej klasy  i 1 nauczyciela -opiekuna . Przeprowadzono szereg konkurencji sportowych  i konkursów związanych ze św. Mikołajem oraz profilaktyką uzależnień i zdrowym stylem życia.

Prawdziwą niespodzianką były paczki dla każdego dziecka od św. Mikołaja.

Środki finansowe na zorganizowanie imprezy i poczęstunek oraz paczki dla dzieci pochodziły z  funduszu  Rady Rodziców przy SP im. J.P.II  w Orchówku; Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Włodawa oraz od sponsorów: F.H.U. „ KAIRO”  R. Kunc;  Z.P.L. „REMIK”  A. Miazio ; F.H.SOREL.

 

Organizatorzy imprezy  Krystyna Filipek oraz  Teresa Paszkiewicz  serdecznie dziękują sponsorom za życzliwość i serce.


Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2019

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.