Jesteś tutaj: Start

Zapisy

Zapraszamy rodziców

dzieci 3 - 4 - 5 – letnich

z terenu obwodu szkoły
do zapisu
dzieci

do oddziałów przedszkolnych.

Zapisu można dokonać
do dnia 31 maja 2016r.
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Orchówku.

 


Szkoła oferuje: zajęcia dydaktyczne w nowo wyposażonej sali lekcyjnej, zajęcia ruchowe w bardzo dobrze wyposażonych obiektach sportowych szkoły, wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,  posiłki jednodaniowe
w stołówce szkolnej oraz opiekę w świetlicy szkolnej dla dzieci, których rodzice zadeklarują taką potrzebę.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2019

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.