Jesteś tutaj: Start Program edukacyjny "Trzymaj formę"

"Trzymaj formę"

 

PROGRAM EDUKACYJNY

„Trzymaj formę!”

Rok szkolny 2017/2018

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu „Trzymaj formę!” przy współpracy
z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym we Włodawie.

Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie           w ramach realizacji strategii WHO dotyczy diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

 

„Trzymaj formę”! to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

 

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

(to samo powyżej)

Elementami programu są również zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania
(anoreksja, bulimia, nadwaga i otyłość) oraz edukacja konsumencka.

Adresatami programu są uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej, ich rodzice i opiekunowie.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Mirosława Mejer. Realizatorami zagadnień programowych są wychowawcy klas V-VII –  pani Marta Ćwik i pan Arkadiusz Woliński.

 

Harmonogram działań w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Zadania

Uwagi o realizacji

Termin

1.

Udział szkolnego koordynatora programu „Trzymaj formę!” w szkoleniu organizowanym przez PPIS we Włodawie.

wdrożenie XII edycji programu „Trzymaj formę”

01.2018 r.

2.

Przekazanie Radzie Pedagogicznej informacji o przystąpieniu szkoły do XII edycji programu „Trzymaj formę!”.

zapoznanie z celami
i założeniami programu

02. 2018 r.

3.

Opracowanie wraz z uczniami zadań
do realizacji w ramach programu.

rozmowy/burza mózgów podczas godzin wychowawczych

02.2018 r.

4.

Poinformowanie rodziców o przystąpieniu szkoły do programu „Trzymaj formę!”

zebranie z rodzicami, strona internetowa szkoły

02.2018 r.

5.

Piramida zdrowego żywienia.

Talerz zdrowia.

gazetka/plakat/strona szkoły

02.2018 r.

04.2018 r.

6.

Wyjazdy na pływalnię.

dla chętnych uczniów

02.2018 r.,

03.2018 r.

04.2018 r.

05.2018 r.

7.

Higiena i kultura spożywania posiłków. Piramida zdrowego żywienia.

Zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

spotkanie z dietetykiem

02. 2018 r.

8.

Tematyka godzin wychowawczych w ramach edukacji zdrowotnej:

„Choroby cywilizacyjne: Otyłość”

„Stres i jego wpływ na zdrowie”

„Substancje psychoaktywne- Zagrożenie”

„Zdrowie i jego pozytywne czynniki”

„Choroby cywilizacyjne: anoreksja i bulimia”

„Hartowanie organizmu”

„Profilaktyka przed niską i wysoką temperaturą”

Lekcje godzin wychowawczych w klasach V-VII

03.2018 r.

04.2018 r.

 

9.

Pierwsza pomoc – spotkanie z ratownikiem medycznym.

uczniowie klas V-VII

03.2018 r.

 

10.

Choroby i higiena układu pokarmowego – spotkanie z pielęgniarką szkolną.

uczniowie klas V-VII

04.2018 r.

 

11.

„Zdrowe drugie śniadanie”

bufet w szkole dla uczniów

04.2018 r.

 

12.

Krótka inscenizacja na temat zdrowego stylu życia „ Rola witamin w naszym życiu”

Chętni uczniowie z klas V-VII

 

04.2018 r.

 

13.

Obliczanie BMI dobowego zapotrzebowania na energię.

 

diagramy klasowe – badania w szkole (współpraca
z pielęgniarką szkolną)

04.2018 r.

 

 

 

14.

Festyn sportowy: zawody sportowe, mecze.

rozgrywki

05. 2018 r.

15.

Rajd rowerowy

wycieczka rowerowa do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego

05. 2018 r.

16.

Sportowe zajęcia rekreacyjne

zajęcia pozalekcyjne

01.-05. 2018 r.

17.

„Styl życia a zdrowie człowieka”.

projekt edukacyjny

01.-05. 2018 r.

18.

Szkolny konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu.

konkurs

05. 2018 r.

19.

Podsumowanie realizacji programu „Trzymaj formę”

dzień profilaktyki

05. 2018 r.

Mirosława Mejer- koordynator programu

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.