Jesteś tutaj: Start Zarządzenie w sprawie procedur COVID-19

Zarządzenie w sprawie procedur COVID-19

Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 27.08.2021r. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku
w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam się, co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wprowadzam Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku w związku z wystąpieniem COVID-19, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku do niezwłocznego zapoznania się Procedurami, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

§ 3

Zarządzenie zostanie podane do wiadomości poprzez pocztę służbową, stronę internetową oraz zamieszczone w dzienniku elektronicznym

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Orchówku

Andrzej Stanicki

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2024

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.