Jesteś tutaj: Start

Erasmus+

 

Program Erasmus+ w naszej szkole

 

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku otrzymała dofinansowanie w kwocie 81 000,00 Euro na realizację projektu Erasmus+ „Mobilność Edukacyjna”.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+.

 

Od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023r. będziemy podejmować działania wspólnie ze szkołami partnerskimi z zagranicy.

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11-13, otwartych, zaangażowanych i lubiących uczyć się języka angielskiego . Najbardziej zaangażowani wyjadą na spotkanie projektowe do krajów partnerskich.

 

Erasmus+ to wspaniała przygoda, pozwalająca m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe i przeżyć niesamowitą przygodę życia.

 

Główne cele projektu:

-  poszerzenie wiedzy na temat kultury krajów partnerskich,

- zwiększenie motywacji uczniów,

- promowanie innowacyjnych metod kształcenia,

- promowanie edukacji międzykulturowej,

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim,

- rozwijanie kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich,

- kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury, języka,

- kształtowanie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów,

-  podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich,

- wzmacnianie poczucia wartości u uczniów,

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w perspektywie europejskiej.

Drukuj PDF

Powrót

 

 

"Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni
od  was  nie  wymagali"

Jan Paweł II

Copyright © Szkoła Podstawowa im.Jana PawłaII w Orchówku 2023

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.