Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

 

1W 2009 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orchówku przystąpiła do realizacji I etapu Projektu Edukacyjnego, pt. Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

Jako pierwsza zakwalifikowała się klasa druga, prowadzona wówczas przez panią Annę Sołtan.

Do drugiego etapu przystąpiła w 2010 roku klasa pierwsza, której wychowawcą była pani Krystyna Filipek.

Natomiast od stycznia 2011 roku projekt realizowała będzie pani Ewa Marciocha, z kolejną już klasą pierwszą.

Koncepcja projektu oparta jest na założeniu, iż każde dziecko jest zdolne, zaś rolą dorosłych jest owe zdolności dostrzegać, rozwijać i wspierać. Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacyjnego, dostosowanego do indywidualnychpotrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego oraz motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Projekt ten współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

Galeria zdjęć

 

Drukuj